Κιτ Ρομποτικής

Ρομπότ Lansay Fingerlings – Leo

38,60 με ΦΠΑ
76,58 με ΦΠΑ

Κιτ Ρομποτικής

Ρομπότ Braude

3,87 με ΦΠΑ

Κιτ Ρομποτικής

Ρομπότ Fisher Price HRC56

59,88 με ΦΠΑ

Κιτ Ρομποτικής

Ρομπότ Chicos Glob 24 x 17 cm EN

25,95 με ΦΠΑ

Κιτ Ρομποτικής

Ρομπότ Lexibook Powerman Advance

84,55 με ΦΠΑ
63,32 με ΦΠΑ
75,38 με ΦΠΑ

Κιτ Ρομποτικής

Ρομπότ Silverlit Rescue Penguin

64,12 με ΦΠΑ

Κιτ Ρομποτικής

Ρομπότ Silverlit Biopod Kombat

57,09 με ΦΠΑ
95,93 με ΦΠΑ

Κιτ Ρομποτικής

Ρομπότ Silverlit SL88139

44,80 με ΦΠΑ

Εξαρτήματα και αξεσουάρ ρομποτικής

Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης 300 ~1100hPa

6,19 με ΦΠΑ

Εξαρτήματα και αξεσουάρ ρομποτικής

Ενότητα Display 7 Τμημάτων και 4-Ψηφίων 5V

6,19 με ΦΠΑ

Εξαρτήματα και αξεσουάρ ρομποτικής

Αισθητήρας κίνησης PIR 5V

6,19 με ΦΠΑ

Εξαρτήματα και αξεσουάρ ρομποτικής

Αισθητήρας θερμοκρασίας (-40ºC/125ºC)

6,19 με ΦΠΑ

Εξαρτήματα και αξεσουάρ ρομποτικής

Παθητικός βομβητής 5V RJ25

6,19 με ΦΠΑ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.